“A Digital Learning Platform for Generation Z: Passport to IFRS” Projesi Hakkında

Enstitümüz Müdür Yardımcıları Prof.Dr.Aslı TÜREL ile Dr.Öğr.Üyesi Emre Selçuk SARI’nın araştırmacı olarak yer aldıkları “A Digital Learning Platform for Generation Z: Passport to IFRS” Projesi Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-HE) kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yakup SELVİ’nin koordinatör, Prof.Dr. Aslı TÜREL, Doç.Dr. Turgay SAKİN, Dr.Öğr.Üyesi Emre Selçuk Sarı ve İnsan Kaynakları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Erman TÜRKMEN’in araştırmacı olarak başvurmuş oldukları “A Digital Learning Platform for Generation Z: Passport to IFRS(PASSIFRS)” isimli proje Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-HE) kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

“PASSIFRS” başlıklı 174.060 Euro bütçeli bu projede Türkiye’den Bursa Uludağ Üniversitesi, Makedonya’dan Univerzitet Majka Tereza Vo Skopje, Romanya’dan Bucharest University of Economic Studies Romania (ASE), Bulgaristan’dan D.A.Tsenov Academy of Economics ve Litvanya’dan da Vytauto Didjiojo Universitetas ortak olarak yer almaktadır.  

PASSIFRS projesi ile Dünya çapında 166 ülkede kamu yararını ilgilendiren işletmeler için zorunlu olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (IFRS) Z kuşağına öğretilmesi hedefine yönelik olarak bir dijital platform oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında eğitim materyalleri ve eğitim videoları İngilizce olarak hazırlanacak, projede yer alan Üniversiteler bunları kendi dillerine çevirecek ve dijital platformda sunulacak.

IFRS, muhasebe alanında ülkeler arası var olan uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 1975 yılından itibaren yayınlanmaktadır. Ülkemizin bu standartlar ile ilk tanışması yine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Enstitüsü sayesinde olmuştur.

Muhasebe Enstitüsünün yayımladığı “Muhasebe Enstitüsü Dergisi”nin Mayıs 1977 sayısı ile başlayan Uluslararası Muhasebe Standartları çevirileri ülkemizde ve Dünyada muhasebe tarihi açısından oldukça önemli bir olaydır. Bu çeviriler ülkemizde ilk olmakla birlikte, 1975 yılında yayımlanmaya başlanan Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Dünya’da ilk çevrildiği dillerden birinin de Türkçe olması açısından önemlidir. PASSIFRS projesi, İşletme Fakültesine ve Muhasebe Enstitüsüne tarihi mirasını sahiplenme ve bu mirasa katkı sunma imkânı da sunacaktır.


Galeri