Vak’alar 2019 yayınlanmıştır.

Enstitümüzün her yıl çıkardığı, işletmecilik ve muhasebe vak’alarına yer verdiğimiz kitap serisinin son kitabı olan “VAK’ALAR 2019” yayınlanmıştır.


Galeri