Vak’alar 2018 yayınlanmıştır.

Enstitümüzün her yıl çıkardığı, işletmecilik ve muhasebe vak'alarına yer verdiğimiz kitap serisinin sonuncusu olan VAK’ALAR 2018 yayınlanmıştır.


Galeri