İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
http://muhasebe.istanbul.edu.tr/?p=6472
Export date: Sun Feb 25 21:45:12 2018 / +0000 GMT

Türkiye'de İlk UMS Çevirileri


 UMS 1 - Muhasebe Yöntemlerinin Açıklanması 1

 UMS 2 - Tarihi Maliyet Sistemi İçinde Stokların Değerlendirilmesi ve Sunulması 2

 UMS 3 - Birleşik (Konsolide) Finansal Tablolar 3

 UMS 4 - Amortismanların Muhasebeleştirilmesi 4

 UMS 5 - Finansal Tablolarda Açıklanması Gerekli Bilgiler 5

 UMS 6 - Değişen Fiyatlar Karşısındaki Muhasebe Uygulamaları 6


 UMS 7 - Finansal Durumda Değişmeler Tablosu 7


 UMS 8 - Olağanüstü ve Önceki Dönem Kalemleri Ve Muhasebe Yöntemlerindeki Değişiklikler 8

 UMS 9 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 9

 UMS 10 - Bilanço Rakamlarındaki Koşullu Belirsizlikler Ve Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar 10

 UMS 11 - İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 11

 UMS 12 - Gelir Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi 12

 UMS 13 - Dönen Varlıkların Ve Kısa Vadeli Borçların Sunuluşu 13

 UMS 14 - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 14

 UMS 15 - Değişen Fiyat Seviyelerinin Etkilerini Yansıtan Bilgiler 15

 UMS 16 - Duran Varlıklar, Tesis Ve Donanımın Muhasebeleştirilmesi 16

 UMS 17 - Kira Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 17

 UMS 22 - İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 18

 UMS 23 - Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi 19

 UMS 24 - İlgili Taraf İşlemlerinin Kamuya Açıklanması 20

 UMS 25 - Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 21
Links:
 1. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-1.42.pdf
 2. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-2.pdf
 3. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-32.pdf
 4. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-4.pdf
 5. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-5.pdf
 6. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-6.pdf
 7. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-7.pdf
 8. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-8.461.pdf
 9. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-9.47.pdf
 10. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-10.pdf
 11. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-11.pdf
 12. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-12.pdf
 13. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-13.pdf
 14. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-14.pdf
 15. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-15.pdf
 16. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-16.pdf
 17. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-17.pdf
 18. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-22.pdf
 19. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-23.pdf
 20. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-24.pdf
 21. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads /2014/01/UMS-25.pdf
Post date: 2014-01-10 10:49:36
Post date GMT: 2014-01-10 08:49:36

Post modified date: 2015-01-13 15:20:16
Post modified date GMT: 2015-01-13 13:20:16

Export date: Sun Feb 25 21:45:12 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi [ http://muhasebe.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com