Türkiye’de İlk UMS Çevirileri

 UMS 1 – Muhasebe Yöntemlerinin Açıklanması

 UMS 2 – Tarihi Maliyet Sistemi İçinde Stokların Değerlendirilmesi ve Sunulması

 UMS 3 – Birleşik (Konsolide) Finansal Tablolar

 UMS 4 – Amortismanların Muhasebeleştirilmesi

 UMS 5 – Finansal Tablolarda Açıklanması Gerekli Bilgiler

 UMS 6 – Değişen Fiyatlar Karşısındaki Muhasebe Uygulamaları

 UMS 7 – Finansal Durumda Değişmeler Tablosu

 UMS 8 – Olağanüstü ve Önceki Dönem Kalemleri Ve Muhasebe Yöntemlerindeki Değişiklikler

 UMS 9 – Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

 UMS 10 – Bilanço Rakamlarındaki Koşullu Belirsizlikler Ve Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

 UMS 11 – İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

 UMS 12 – Gelir Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi

 UMS 13 – Dönen Varlıkların Ve Kısa Vadeli Borçların Sunuluşu

 UMS 14 – Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

 UMS 15 – Değişen Fiyat Seviyelerinin Etkilerini Yansıtan Bilgiler

 UMS 16 – Duran Varlıklar, Tesis Ve Donanımın Muhasebeleştirilmesi

 UMS 17 – Kira Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

 UMS 22 – İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

 UMS 23 – Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi

 UMS 24 – İlgili Taraf İşlemlerinin Kamuya Açıklanması

 UMS 25 – Yatırımların Muhasebeleştirilmesi

10/01/2014
1961 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00